Aktive Fechter

 

 

Gerald Verst

Jahrgang: 1966
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Gerald.

 

Theresa Verst

Jahrgang: 2001
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Theresa.

 

Niklas Priesnitz

Jahrgang: 2003
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Niklas.

 

Emily Kissel

Jahrgang: 2004
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Emily.

 

Vincent Kocbek

Jahrgang: 2000
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

 

Letizia Böhle

Jahrgang: 2003
Waffenart: Degen
Waffenhand: links

Hier der Link zur Biographie von Letizia.

 

Tim Popp

Jahrgang: 2004
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Tim.

 

Marcel Kreutz

Jahrgang: 2003
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Marcel.

 

Fabian Verst

Jahrgang: 1998
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Fabian.

 

 

Zoe Adam

Jahrgang: 2007
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechtes

Hier der Link zur Biographie von Zoe.

 

 

Henry Adam

Jahrgang: 2006
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Henry.

 

 

Silas Kuhn

Jahrgang: 2005
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Silas.

 

 

Paul Reiser

Jahrgang: 2004
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Paul.

 

 

Dominic Ellenberger

Jahrgang: 2005
Waffenart: Degen
Waffenhand: rechts

Hier der Link zur Biographie von Dominic.

 

 

Erik Buberl

Jahrgang:
Waffenart: Degen
Waffenhand:

Hier der Link zur Biographie von Erik.

 

 

Simon Haider

Jahrgang:
Waffenart: Degen
Waffenhand:

Hier der Link zur Biographie von Simon.

 

 

Alexander Ebnet

Jahrgang:
Waffenart: Degen
Waffenhand:

Hier der Link zur Biographie von Alexander.